Media:

Roar Werner Eriksen  i samtale med sønnen August Sandberg. Filmet av Helga Bu.