Tekst

"To slags mørke" - Bjørn Hatterud

"Det finnes to typer mørke. Det ene er det vonde mørket som vi flykter fra, det andre det gode mørket vi kan finne tilflukt i. Når Roar Werner Eriksen maler utforsker han begge disse formene for mørke, men kanskje særlig det siste."

"En søkende i fargen"

Trond Borgen - Stavanger Aftenblad 3.3.2003

"Det er som om Eriksen legger slør på slør over fragmenter av minner, av rester av følelser, i sine malerier. Og hele tiden viser han menneskets fundamentale ensomhet: det er alene med sine følelser og sine opplevelser – de kan bare kommuniseres på et annet plan, som er maleriets."

"Kontrollert impulsivitet" - Sigrun Hodne

Stavanger Aftenblad 10.3.2010

"Eriksens store malerier har, til tross for sin veloverveide komposisjoner og klare fargebruk, noe utvilsomt improvisasjonsmessig over seg. Det er som om de har blitt til i et eneste rasende angrep. Som om de har oppstått i en innbitt kamp mellom maleren og hans lerret. I de fineste maleriene inviteres vi, publikum, til å være vitne til og ta del i en eksplosiv kraftutfoldelse."

English